Sint Maarten en Nederland hebben een protocol ondertekend over de besteding van ruim 13 miljoen euro. Met dit bedrag worden diverse voorzieningen voor de inwoners en bedrijvigheid van Sint Maarten betaald.Zo gaat er onder andere geld naar de bouw van een jeugd- en recreatiecentrum in de wijk Suckergarden, de opvang van kinderen door de I Can Foundation en MPO en het opzetten door de overheid van een website en een klachtenlijn.

Het totale bedrag wordt besteed aan armoedebestrijding, sociale volkshuisvesting, jongeren, versterking van het bestuur, verbetering van het leefmilieu, gezondheidszorg en havengerelateerde infrastructuur. Het is belangrijk dat de problemen op deze terreinen structureel worden aangepakt. Zowel in het samenwerkingsbeleid als in het proces van staatkundige herstructurering staat de duurzame verbetering van de leefsituatie van de bevolking van Sint Maarten en van de andere eilanden in het Koninkrijk centraal. Het nu vrij gekomen geld is afkomstig van het havenbedrijf van Sint Maarten dat tijdens de wederopbouw na de orkanen in 1995 van Nederland geld leende. Deze leningen worden nu afgelost. Ook de aandelen die Nederland indertijd in de haven kocht, worden nu teruggekocht door de haven. In lijn met destijds gemaakte afspraken wordt het geld dat vrijkomt besteed aan projecten op Sint Maarten. De projecten zullen door het Bestuurscollege van Sint Maarten worden ingediend, terwijl toetsing en monitoring voor rekening van de Stichting Ontwikkelingsfonds Nederlandse Antillen (SONA) komt.

bron:BZK