Van het Actieplan Vereenvoudiging SZW-regelgeving zijn 53 concrete voorstellen uitgevoerd. Dat is ruim 60% van de in totaal 88 voorstellen van het Actieplan, dat in 2002 is opgesteld. Dat staat in een brief die minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.

De einddatum van het actieplan was gepland op 1 januari 2006. Het ministerie blijft echter inzetten op minder en eenvoudige regels. Er komt daarom een vervolg Actieplan voor 2006 en 2007. Ook projecten die nog niet zijn afgerond voor die tijd, zoals de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet en de evaluatie van de Arbowet 1998, zullen onder het nieuwe Actieplan worden afgerond.

Inmiddels zijn veel wetten op het gebied van sociale verzekeringen, waaronder de WW, vereenvoudigd. Ook wordt per 1 januari de wet WALVIS (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale Verzekeringen) ingevoerd. Dankzij deze wet hoeven werkgevers hun loongegevens alleen nog maar aan de Belastingdienst door te geven. Verder worden waar mogelijk wetten geschrapt die hun werking hebben verloren. Minister De Geus dient nog dit jaar een wetsvoorstel in om een fors aantal van dit soort wetten in te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om meerdere bevriezingswetten van het minimumloon die in de jaren tachtig van kracht waren maar nu geen functie meer hebben.

In het Actieplan, dat voortvloeit uit het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende I, staan voorstellen om forse vereenvoudigingen aan te brengen in een groot deel van de 55 actieve wetten, 85 algemene maatregelen van bestuur en 150 ministeriële regelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Geus en Van Hoof willen bereiken dat burgers en instellingen meer ruimte krijgen om problemen zelf op te lossen. Dit gebeurt onder andere door het schrappen, verminderen of vervangen van regels door andere beleidsinstrumenten. Door vereenvoudiging moeten de administratieve lasten voor bedrijven, uitvoeringsinstellingen, gemeenten en burgers verminderen.

bron:SZW