Vlaardingse archeologen hebben in de zompige veenbodem resten blootgelegd van drie verschillende nederzettingen van circa 2000 jaar oud. De conservering is dermate goed dat van à©à©n van de boerderijen zelfs de houten balkjesvloer nog deels bewaard is gebleven.

Het gaat om de overblijfselen van drie verschillende nederzettingen uit de periodes van de Midden-IJzertijd (400 tot 300 voor Chr.), de Late IJzertijd (200 tot 100 voor Chr.) en de Romeinse Tijd (eerste eeuw na Chr.). De boerderij uit de Late IJzertijd is zelfs heel goed bewaard gebleven. Zo zijn de houten middenstaanders en de palen van de wanden nog zichtbaar in de natte veenbodem. Bijzonder is dat van deze boerderij ook de resten van de vloer, gemaakt van elzenhouten stammetjes, nog deels intact is. Er zijn aanwijzingen voor de ligging van stalboxen voor vee. Het woondeel is nog herkenbaar aan de ligging van de haardplaats. Het onderzoek in de komende weken moet meer duidelijkheid geven over de ruimtelijke indeling van deze boerderij en het eromheen liggende erf.

De boerderij uit de Midden-IJzertijd gaat de komende weken verder ontgraven worden. De resten gaan schuil onder een circa 5 cm dikke leeflaag die opgebouwd is uit afval, waaronder veel aardewerk. Ook hier zijn reeds veel houten palen aangetroffen die vermoedelijk behoren tot een boerderij. Op een derde locatie is een woonerf blootgelegd uit de eerste eeuw na Chr. Het onderzoek zal zich in de komende weken richten op het verdere onderzoek van dit erf.

bron:Gemeente Vlaardingen