Minister Hoogervorst en zijn collega Donner (Justitie) willen de Wet Bopz op twee punten aanpassen. Aan deze wijzigingen bestaat in de praktijk grote behoefte.De eerste wijziging die de ministers naar de Tweede Kamer hebben gestuurd betreft een uitbreiding van de voorwaardelijke machtiging. Voortaan is hierbij niet meer de instemming van de patiënt nodig, maar is het voldoende dat de rechter het vertrouwen heeft dat de patiënt zich aan de voorwaarden houdt. Deze wijziging biedt meer ruimte voor andere behandelingen dan gedwongen opname.
Bij een voorwaardelijke machtiging kan een patiënt, door bepaalde voorwaarden na te leven, opname of verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis voorkomen. Verder willen de ministers ruimere mogelijkheden om bij een gedwongen opname over te gaan tot dwangbehandeling. In het nieuwe wetsvoorstel kan dwangbehandeling worden toegepast als voldoende vaststaat dat een psychiatrische patiënt anders te lang opgenomen moet blijven omdat het gevaar, veroorzaakt door zijn geestelijke stoornis, niet wordt weggenomen.
bron:VWS