De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil een ruimhartige inzet van Nederland voor humanitaire hulpverlening aan de slachtoffers van de orkaan Katrina. Derhalve dringt de VVD er bij de minister van Defensie op aan om alle mogelijke hulp te verlenen die wordt gevraagd.

In het getroffen gebied spelen de militairen een centrale rol op het gebied van de hulpverlening. Het Nederlandse ministerie van Defensie zal derhalve een coà¶rdinerende rol tussen betrokken ministeries dienen te spelen in het leveren van hulpgoederen. Ook zal Nederland een belangrijke rol dienen te spelen in de levering van materieel aan de NAVO nu de Verenigde Staten deze instantie om hulp heeft gevraagd.

,,We moeten geen onderscheid maken tussen de Tsunamislachtoffers en die getroffen zijn door de orkaan Katrina aangezien de VVD het leveren van noodhulp loskoppelt van het feit of mensen in arme of rijke delen van deze wereld worden getroffen. Mensen in nood dienen altijd direct geholpen te worden waar ook hun wieg heeft gestaan en het leger dient hierbij gelet op de beschikbare logistieke capaciteit een centrale rol te vervullen'', zegt Zsolt Szabo woordvoerder Defensie.

bron:VVD