De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met een aanpassing van de geluidscontour rondom de vliegbasis Brà¼ggen. Het ministerie van VROM zal de daarvoor benodigde procedure inzetten. Met de aanpassing is woningbouw mogelijk bij de Limburgse kernen Asenray, Leeuwen en Maasniel bij de gemeenten Roermond en Swalmen. Met het besluit komt het Rijk tegemoet aan de wensen van de twee betrokken gemeenten.

Een verkleining van de geluidscontour is mogelijk omdat het militaire vliegveld Brà¼ggen uitsluitend wordt gebruikt voor helikopters en als depot van de Britse landmacht. Hierdoor is de geluidsbelasting sterk verminderd. Er zijn geen plannen om het vliegveld in de toekomst te gebruiken voor andere doeleinden.

bron:VROM