De ruit van de werkkamer van minister Verdonk is zaterdagochtend verwijderd voor nader onderzoek. Dit gebeurde in samenwerking met de technische recherche van de politie Haaglanden. Het verwijderen van de hele ruit was nodig om verder onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de beschadiging.

 

De ruit wordt overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op het NFI zal worden onderzocht waardoor de beschadiging kan zijn veroorzaakt en zo mogelijk vanuit welke richting een eventueel voorwerp is gekomen. Tot op dit moment is de oorzaak van de beschadiging nog onbekend. Speculaties over een schietincident zijn dan ook voorbarig. Een dergelijke conclusie wordt vooralsnog niet door het onderzoek ondersteund.

Woensdag ontving de politie Haaglanden de melding dat aan de buitenzijde van de ruit een beschadiging was geconstateerd. De technische recherche heeft toen een eerste onderzoek verricht naar de beschadiging. Met het verwijderen van de ruit moest worden gewacht tot een nieuwe ruit beschikbaar was.

bron:OM