Van 14 augustus tot begin oktober 2006 voert Rijkswaterstaat (RWS) op de N60 bij Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen  geluidsmetingen uit. RWS heeft hier vorig jaar 24 proefvakken met zogenaamde stille wegdekken laten aanleggen. De bovenste laag hiervan bestaat steeds uit een ander asfaltmengsel. De gegevens uit de geluidsmetingen worden gebruikt voor een computerprogramma waarmee in de toekomst voorspeld kan worden hoeveel decibel een nieuw asfaltmengsel stiller is.

Het geluid wordt op twee manieren gemeten: met microfoons langs de kant van de weg en met een rijdend meetvoertuig. Het meetvoertuig rijdt met snelheden die variëren tussen 50 en 110 km/h over de proefvakken. De microfoons bevinden zich zowel aan beide zijden van de weg, als in het meetvoertuig. Beide metingen registreren de hoeveelheid geluid die tussen band en wegdek ontstaat. In totaal worden ruim 600 ritten over de proefvakken gemaakt.

De resultaten van de geluidsmetingen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een computerprogramma. Met behulp van dit computerprogramma kunnen nieuwe stillere asfaltmengsels worden ontwikkeld, die in 2007 in een tweede serie proefvakken op dezelfde  locatie worden aangelegd. Met aanvullende geluidsmetingen op deze nieuwe proefvakken, wordt het computerprogramma verder geoptimaliseerd. Het computerprogramma maakt het in de toekomst mogelijk om wegdekken te ontwikkelen die nog eens 2 dB(A) stiller zijn dan het stille tweelaags ZOAB.

De proefvakken worden aangelegd in het kader van het Innovatieprogramma Geluid (IPG) van Rijkswaterstaat. Het IPG wordt uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, en Prorail.

bron:VenW