Salaris is voor het eerst in jaren de belangrijkste reden in de keuze voor een (nieuwe) werkgever. Hiermee is werksfeer, de onbetwiste nummer één van de afgelopen jaren, niet meer de belangrijkste motivatie in het keuzegedrag van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit blijkt uit het continu Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group dat sinds 2003 onder bijna 50.000 personen is uitgevoerd.

Salaris en vast contract veel belangrijker geworden
In de hoogtij dagen op de arbeidsmarkt (2000-2001) waren het vooral de motieven parttime werken, flexibele werktijden, acceptabele werkdruk en aansluiting vinden bij persoonlijke idealen, die sterk aan belang wonnen in de keuze voor een werkgever. Een goed salaris was vanzelfsprekend en een vast contract gemeengoed. In de afgelopen jaren zijn deze keuzecriteria sterk veranderd. Na jaren van loonmatiging/loonbevriezing en reorganisaties, zijn salaris en het vaste contract weer erg belangrijk geworden in de keuze voor een baan. Zeer opvallend is dat salaris belangrijker is geworden dan werksfeer, dat al jaren de belangrijkste redenen was om voor een werkgever te kiezen. De sterkste stijger is een vast contract. Opvallende dalers zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. De primaire arbeidsvoorwaarden bepalen dus weer in sterkere mate de mobiliteit dan de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.
Belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen in 2005 2005
Salaris 61%
Werksfeer 59%
Vast contract 45%
Inhoud van het werk 42%
Uitdaging van het werk 37%
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 28%
Doorgroeimogelijkheden 26%
Flexibele werktijden 25%
Makkelijk te bereiken 23%
Mogelijkheid om parttime te werken 19%
Verantwoordelijkheid 19%
Acceptabele werkdruk 17%
Opleidingsmogelijkheden 16%
Aansluiting vinden bij persoonlijke idealen 12%
Goede naam van de werkgever 10%
Aansprekende producten/diensten 9%
Veel vrije tijd/vakantiedagen 9%
De grootte van het bedrijf 6%
Internationale carrièremogelijkheden 4%
Belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen in 2003
Salaris 55%
Werksfeer 58%
Vast contract 38%
Inhoud van het werk 39%
Uitdaging van het werk 36%
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 34%
Doorgroeimogelijkheden 29%
Flexibele werktijden 27%
Makkelijk te bereiken 23%
Mogelijkheid om parttime te werken 21%
Verantwoordelijkheid 22%
Acceptabele werkdruk 20%
Opleidingsmogelijkheden 21%
Aansluiting vinden bij persoonlijke idealen 14%
Goede naam van de werkgever 9%
Aansprekende producten/diensten 11%
Veel vrije tijd/vakantiedagen 10%
De grootte van het bedrijf 7%
Internationale carrièremogelijkheden 6%
Nieuwe loonspiraal verwacht
Met de snel groeiende schaarste op de arbeidsmarkt, vooral van (gespecialiseerde) hoog opgeleid personeel en het sterk toegenomen belang van salaris, kunnen we in de periode 2007-2009 twee ontwikkelingen verwachten. Allereerst bestaat er het gevaar voor een nieuwe loonspiraal, zeker nu de arbeidsmarktmobiliteit weer snel op gang komt. Ten tweede zal een steeds grotere groep werknemers kiezen om als freelancer te gaan werken. Dit is enerzijds ingegeven vanuit financiële motieven en anderzijds gerelateerd aan motieven die te maken hebben met de beleving van werk en de motivatie om zorg & arbeid te combineren. Een nieuwe arbeidsmarkt-hype met de bovenstaande ontwikkelingen is in verschillende sectoren, zoals in de ICT en de juridische dienstverlening, inmiddels al zichtbaar.
bron:Intelligence group