De Nederlandse Woonbond wil dat er paal en perk wordt gesteld aan de hoogte van de salarissen die corporatiedirecteuren verdienen. Directeuren van topcorporaties hebben inkomens van rond een kwart miljoen euro. Salarissen van meer dan 150.000 euro zijn geen uitzondering.

Om de sterke stijging van deze salarissen in de hand te houden, pleit de Woonbond ervoor dat de overheid normen formuleert voor het maximum ervan. Is daar geen politieke meerderheid voor te vinden, dan moeten de directeurssalarissen in ieder geval weer onderdeel worden van de CAO-onderhandelingen. Het instellen van visitatie zoals CDA en PvdA dat bepleiten, levert weliswaar openheid op, maar dat is voor de Woonbond niet effectief genoeg. Openheid alleen heeft zelfs een salarisopdrijvend effect.

De woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties met een publieke taak. Het door hen beheerde vermogen is grotendeels afkomstig uit subsidies en huurinkomsten. Volgens de wettelijke regelgeving (BBSH) moeten woningcorporaties sober en doelmatig werken. Dit brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Daar horen geen salarissen bij van meer dan 150.000 euro. In een tijd dat de gewone burger de broekriem moet aanhalen is het erg te moeten vaststellen dat er geen rem staat op die topsalarissen. Dat een directeur een extra bonus krijgt voor sloop vindt de Woonbond pervers, vooral ook vanwege het grote tekort aan betaalbare huurwoningen.

De Nederlandse Woonbond constateert dat de groei van de salarissen van
corporatiedirecteuren vooral gerelateerd is aan het fenomeen schaalvergroting. Fusies van corporaties hebben een enorme vlucht genomen. Dit terwijl grote corporaties (meer dan 20.000 woningen) stukken minder efficiënt opereren dan kleinere corporaties. Het aantal werknemers bij gefuseerde corporaties wordt eerder groter dan kleiner en veel functionarissen worden na fusie hoger ingeschaald. De service die de huurder wordt geboden, heeft veelal sterk te lijden onder het fusiegeweld.

Niet alleen de directeurssalarissen stijgen, ook de vergoeding voor de leden van de Raden van Toezicht. De bezoldiging per commissaris is volgens een onderzoek van de Volkskrant onder de vijftig grootste corporaties het afgelopen jaar maar liefst met 14 procent opgelopen. Volgens de Woonbond lijkt ook hier de relatie tussen de prestatie en de hoogte van de vergoeding zoek te raken. Gemiddeld strijkt een voorzitter van een grote corporatie als vergoeding 11.300 euro op, maar de verschillen in vergoeding zijn erg groot. Ook hiervoor geldt dat er, om de hoogte van de vergoedingen in de hand te houden, duidelijke normen nodig zijn.

bron:De Woonbond

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular