De PvdA wil van minister Van der Hoeven weten hoe zij oordeelt over de buitengewoon hoge salarissen van bepaalde HBO bestuurders. Uit cijfers van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat de salarissen van enkele Hogeschool voorzitters fors stijgen, terwijl het onderwijspersoneel er niets bij krijgt. 

PvdA Tweede-Kamerlid Jacques Tichelaar is verbijsterd: ´Als deze cijfers inderdaad kloppen dan vind ik dat moreel onacceptabel. Het gaat hier om publieke middelen. Dit kan je niet maken, zeker niet in een tijd waarin salarissen voor onderwijspersoneel op de nullijn zitten.'

Het is onduidelijk is of de cijfers bruto- of nettobedragen zijn en hoe het zit met bestuurders die verbonden zijn aan meerdere instituten. Bovendien zijn de salarissen van Universiteit en ROC bestuurders nog niet openbaar. Jacques Tichelaar wil daarom opheldering van de minister. Ook wil hij van de minister weten wat haar oordeel is over de salarissen.
 
bron:PvdA