De meeste sociale werkplaatsen ontvangen voor een beperkt aantal werknemers rijkssubsidie terwijl ze hen geen loon betalen. Deze mensen ontvangen een WAO-uitkering omdat ze al langer dan twee jaar ziek zijn. Het gaat om 780 op een totaal van 98.000 mensen die in Wsw-bedrijven werkzaam zijn. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport 'Beëindiging van dienstbetrekkingen Wsw bij arbeidsongeschiktheid 'van de Inspectie Werk en Inkomen.

Op verzoek van de staatssecretaris van SZW onderzocht IWI recent alle 111 Wsw-bedrijven om vast te stellen hoeveel mensen wel een Wsw-dienstbetrekking hebben, maar geen Wsw-arbeid verrichten ('slapers'). Op de peildatum (1 juli 2005) hadden 92 organisaties in totaal 780 slapers in hun bestand. Voor tweederde van de slapers geldt dat het Wsw-bedrijf werkt aan een spoedige werkhervatting of ontslagafwikkeling. Maar in eenderde van de gevallen is het niet waarschijnlijk dat ze spoedig weer aan het werk komen of ontslagen zullen zijn.

Dit heeft ook tot gevolg dat een aantal Wsw-plaatsen te lang bezet blijft. IWI is van
oordeel dat dit niet spoort niet met de bedoeling van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). Met deze handelwijze is ongeveer 12 miljoen euro aan rijkssubsidies gemoeid op een totaal van ruim 2 miljard.

bron:IWI