VVAA en ONVZ hebben overeenstemming bereikt over een samenwerking per 1 januari 2006 voor de uitvoering van de zorgverzekering. ONVZ wordt risicodrager en verantwoordelijk voor de backoffice. VVAA blijft onder eigen label aanbieder van zorgproducten. De samenwerking is gemeld aan de NMa.

VVAA realiseert met deze samenwerking dat zij, ook na inwerkingtreding van de basisverzekering, een uitstekende zorgverzekering kan blijven leveren waarbinnen de vrije artsenkeuze van de verzekerde à©n de zelfstandige professionaliteit van de zorgaanbieder zijn gegarandeerd.

Voor ONVZ betekent de samenwerking een verdere schaalvergroting en versterking van haar inkoopkracht. ONVZ verwacht dat zij door de samenwerking met VVAA haar positie als kwalitatieve zorgverzekeraar verder kan versterken.

VVAA biedt financiële dienstverlening aan professionals en instellingen in de gezondheidszorg. Tot VVAA groep behoren onder andere een schade- en een levensverzekeringsmaatschappij, een financieel-economisch adviesbureau, een bank, accountants- en belastingadvieskantoren en een reisbureau. De zorgportefeuille bedraagt ca. 23.000 verzekerden

ONVZ is een landelijk werkende, middelgrote verzekeraar die zich onderscheidt door een innovatief productenpakket en gespecialiseerde dienstverlening. Door samenwerking met verschillende andere verzekeraars heeft ONVZ in 2005 een explosieve groei doorgemaakt. Diverse klanttevredenheidsonderzoeken tonen aan dat ONVZ tot de top van de markt behoort.
 
bron:WAA