Tijdens een brainstormsessie in Nieuwspoort (Den Haag) schakelden vertegenwoordigers van grote sportbonden en gemeenten met elkaar in de hoogste versnelling, om te bespreken op welke sport thema's zij de komende jaren nauw gaan samenwerken. De bijeenkomst is de eerste stap op weg naar de realisatie van structurele en succesvolle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en sportbonden, om de georganiseerde sport in Nederland op lokaal niveau een flinke impuls te geven en te versterken.

Het versterken van de lokale sportverenigingen is hoog op de agenda geplaatst. Zowel bonden als gemeenten vinden dit één van de belangrijkste thema's waarop in de toekomst intensiever samengewerkt dient te worden. Sportverenigingen zijn het hart van sportend Nederland en leveren bovendien een grote maatschappelijke bijdrage.
 
Tijdens de bijeenkomst is een top 10 lijst van belangrijkste thema's vastgelegd waarop gemeenten en sportbonden in de nabije toekomst nauw willen samenwerken. Naast het versterken van sportverenigingen krijgen vooral de samenwerking tussen school en sport en professionalisering de hoogste prioriteit voor gezamenlijke inspanningen. Samen met de sportbonden en gemeenten zal het NOC*NCF de komende maand met behulp van de prioriteitenlijst verder bouwen aan goede lokale samenwerking op maat. Tijdens de bijeenkomst waren onder anderen aanwezig KNVB, KNGU, KNHB, KNKV, NBB en gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Maastricht.
 
bron:NOC*NSF