Op 2 februari is er een overeenkomst getekend  tussen de hulporganisaties Dorcas
Hulp Nederland en het Leger des Heils. De overeenkomst betreft het ophalen en overnemen van de ongesorteerde, gebruikte kleding van de zes Dorcas-regiodepots. Gesorteerde kleding gaat daarentegen altijd naar de Dorcas-projecten en valt niet onder deze overeenkomst. De verkoop van de ongesorteerde kleding aan het Leger des Heils komt ten goede aan Dorcas. Het Leger des Heils gebruikt de kleding weer voor zijn hulpverlening. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Ruud van Eijle, directeur Dorcas Hulp Nederland, en Piet Stigter, directeur Leger des Heils, zullen de overeenkomst tekenen.

Over het Leger des Heils
Begin vorige eeuw begon het Leger des Heils als een van de eerste charitatieve
organisaties met het ophalen van kleding voor hulpverlening. Op jaarbasis zamelt de organisatie ruim 25 miljoen kilo kleding in. In een groot aantal gemeenten staan textielcontainers en worden er door het Leger des Heils regelmatig huis-aan-huis inzamelacties georganiseerd.
De samenwerking met Dorcas is voor ons een uitdaging, zegt Piet Stigter, directeur van de afdeling kledinginzameling. Wij helpen Dorcas om de kosten voor de inzameling zo laag mogelijk te houden, waardoor er meer geld voor de Dorcas- projecten vrijkomt. Maar deze samenwerking heeft ook een gunstige kant voor het Leger des Heils. De vele kilo s kleding die bij het Leger des Heils worden ingezameld, zijn bestemd voor de volgende doeleinden:
-Mensen in noodsituaties krijgen gratis kleding.
-Er worden noodvoorraden aangehouden voor nationale en internationale rampen en
calamiteiten.
-Kleding wordt verkocht aan textiel sorteerbedrijven, waarvan een deel weer terug te vinden is in de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils.
-Goede gekwalificeerde kleding wordt verkocht tegen zeer lage prijzen in de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils.
-Van de opbrengsten worden projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland gefinancierd.
Gesorteerde en ongesorteerd
Dorcas Aid International heeft Dorcas Hulp Nederland in 2005 gevraagd 900.000 kilo
gesorteerde kleding in te zamelen voor de sociale hulp projecten. Aan die vraag is
voldaan en er is zelfs meer binnengekomen; vorig jaar heeft Dorcas ruim 1.600.000 kilo kleding ingezameld. Van deze kleding is ongeveer 900.000 kilo als gesorteerde kleding verstuurd naar de Dorcas-projecten.
Netwerk van depots
Dorcas heeft in Nederland circa 160 inzameldepots. Bij de depots kan men kleding en andere hulpgoederen inleveren. De depots worden gerund door vrijwilligers die opslagruimte en tijd voor Dorcas beschikbaar stellen. Via het netwerk van 160 depots komt er dus meer kleding binnen dan dat er vanuit Dorcas projecten gevraagd wordt. Om het transport kostendekkend te maken,  zou bij elke zak kleding een euro gedoneerd moeten worden, maar helaas is dat niet het geval. Om de logistieke kosten te financieren die gemaakt worden om de gesorteerde kleding te distribueren naar de diverse Dorcas-projecten, is van het totaal aan ingezamelde kleding in 2005 zo n 700.000 kilo ongesorteerde kleding verkocht aan de tweedehands kledinghandel.
Ontvangers
De 900.000 kilo gesorteerde Dorcas-kleding heeft een groot bereik. De zakken kleding gaan naar mensen in landen waar armoede een groot probleem is of die onvoldoende geld hebben om deze in de winkel te kopen. De hulp gaat naar oude mensen die van een pensioentje moeten leven, gehandicapten, bedlegerigen, de kwetsbaren. In 2005 zijn er ruim 150 transporten met hulpgoederen verzonden naar Roemenië, Moldavië, Hongarije, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Servië, Albanië, Bosnië, Kosovo, Malawi, Zuid-Afrika, Lesotho, Kenia, Egypte en Mozambique.
bron:Dorcas