KEMA, KIWA-Gastec en Verispect hebben 9 januari 2006 een overeenkomst ondertekend ter verzekering van de meetkwaliteit van elektriciteits- en gasmeters. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken EnergieNed en TenneT.

Elektriciteitsmeters en gasmeters moeten voldoen aan de IJkwet. Die wet bepaalt de grenzen waarbinnen  het meetapparaat mag  afwijken; bij installatie maar ook na bijvoorbeeld 15 jaar in gebruik te zijn geweest. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de goede werking van de meter bij het energiebedrijf. De branchevereniging van energiebedrijven EnergieNed heeft aan KEMA en KIWA-Gastec opdracht gegeven om er voor te zorgen dat haar leden op goede en betrouwbare wijze de betrouwbaarheid van de 7,5 miljoen elektriciteitsmeters en 6,5 miljoen gasmeters bewaken.  Het goed meten door de elektriciteits- en gasmeters wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
Voor zowel de consument als het energiebedrijf is het van groot belang dat de meter goed meet. Alleen dan ontstaan er geen discussies over meterstanden. De consument krijgt afgerekend wat hij heeft afgenomen en het energiebedrijf wat het geleverd heeft. Om de consument maar ook het energiebedrijf te beschermen houdt Verispect, in opdracht van de overheid, daar toezicht op. Door de hernieuwde samenwerking tussen KEMA
(elektriciteitsmeter), KIWA-Gastec (gasmeter) en Verispect (toezichthouder) is die
bescherming ook voor de komende jaren gegarandeerd. Tevens wordt op deze wijze dubbel
werk of extra hinder voorkomen.

bron:KEMA