De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en TrusQ hebben een intentieverklaring ondertekend  waarin de samenwerking tussen deze partijen wordt bekrachtigd. De samenwerking bestaat uit toegang van de VWA tot de TrusQ database, afspraken over informatie uitwisseling bij incidenten en crises en het opstarten van een pilot voor toezicht op controle.

TrusQ is een samenwerkingsverband van zes Nederlandse diervoederproducenten die samen ruim 60% van de diervoedermarkt vertegenwoordigen. TrusQ heeft als doel de voedselveiligheid in de diervoederproductie maximaal te waarborgen. Zij doet dit via een systematische beoordeling van leveranciers en grondstoffen, monitoring en snelle tracking en tracing.

De VWA is, mede met de AID, belast met de uitvoering van het toezicht in de diervoedersector. Uitgangspunt is dat de sector zelf primair verantwoordelijk is voor veilig, kwalitatief en hoogwaardig voer. De VWA registreert  en/of erkent diervoederbedrijven, voert fysieke en administratieve controles uit en audit de toepassing van kwaliteitssystemen.

bron:VWA