Minister-president Jan Peter Balkenende, minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken en minister Henk Kamp van Defensie hebben vrijdag (8 juli) een convenant ondertekend voor samenwerking tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het van kracht worden van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (WIV 2002) en nieuwe initiatieven om samenwerking tussen beide diensten te versterken vormden daarvoor de aanleiding.

De MIVD en de AIVD blijven hun eigen onderscheiden taken zelfstandig uitvoeren. Waar mogelijk en relevant werken de diensten echter samen.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de vorm en invullingvan die samenwerking op onder meer de volgende terreinen: uitwisseling van gegevens, samenwerking in het kader van operationeel onderzoek, wederzijdse technische ondersteuning bij de uitvoering van bijzondere bevoegdheden, internationale samenwerking en uitvoering van veiligheidsonderzoeken. Eveneens wordt op jaarlijkse basis bezien hoe tot personele uitwisseling kan worden gekomen. Ook worden gezamenlijke opleidingen voorbereid en verzorgd.

bron:MinDef