Sportkoepel NOC*NSF en het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG) hebben zaterdag 15 juli jl., voorafgaand aan de finale wedstrijden van de heren tijdens het WK Rolstoelbasketbal in Sporthallen Zuid te Amsterdam, een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide voorzitters, Erica Terpstra (voorzitter NOC*NSF) en Peter Vogelzang (voorzitter NFSG), hebben hun handtekening gezet onder een overeenkomst die NOC*NSF en NFSG voor de komende tweeëneenhalf jaar aan elkaar verbindt.

De ondertekening is een logisch gevolg van de steeds verdergaande integratie van sporters met een handicap binnen reguliere sportbonden en sportverenigingen, evenals de overdracht van het Nederlands Paralympisch Team van de Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking (NebasNsg) naar NOC*NSF in 2005. “Niet alleen de inzet van sportbonden is van belang, maar ook die van het bedrijfsleven”, aldus Vogelzang. Mevrouw Terpstra onderkent het belang van integratie, maar ook het belang van een financiële impuls om dit te realiseren. Beide voorzitters dagen het bedrijfsleven uit om een deel van het sponsorbudget specifiek te bestemmen voor gehandicaptensport. Door een extra financiële impuls zal de sportinfrastructuur voor gehandicapte sporters sterk verbeteren.
 
In de samenwerkingsovereenkomst wordt benadrukt dat NOC*NSF en het NFSG zich door gezamenlijke fondsenwerving en marketing in zullen zetten voor de verdere integratie van gehandicapte sporters binnen de reguliere sport en voor meer kwaliteit in (top)sportbegeleiding.
 
De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is aansluitend, als eerste bond, een partnerschap aangaan met het NFSG. De NBB zal samen met haar verenigingen en het NFSG fondsenwervende acties houden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de verenigingen en de gehandicapte sporters.
 
bron:NOC*NSF

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular