Per 1 september zal Saskia Bos, directeur van Stichting De Appel en hoofd van het Curatorial Training programma (CTP), haar huidige baan verlaten om naar New York te gaan. Saskia Bos heeft de uitnodiging aanvaard om de School of Art te gaan leiden die is verbonden aan The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Zij is tot 'Dean of the School of Art' benoemd en zal haar nieuwe functie per 17 oktober 2005 uitoefenen.

Saskia Bos maakte meer dan honderd tentoonstellingen bij De Appel en werkte ondermeer samen met kunstenaars als Eija-Liisa Ahtila, Monica Bonvicini, Mark Dion, Olafur Eliasson, Mona Hatoum, Job Koelewijn, Mark Manders, Anri Sala en Rirkrit Tiravanija. Zij richtte in 1994 de aan De Appel verbonden curatorenopleiding (Curatorial Training Programme) op, die in september haar elfde lichting studenten zal ontvangen.

Bos was ook als curator verbonden aan ondermeer de 3e Skulptur Biënnale Mà¼nsterland (2003), de 2e Berlin Biënnale (2001), het Nederlandse gedeelte van de Sao Paulo Biennale (1998) Aperto voor de Biënnale van Venetië (1988) en Sonsbeek '86 in Arnhem. Zij zat in vele internationale jury's en adviescommissies. Van 1999 tot en met 2002 was Bos 'President of IKT' (International Association of Curators of Contemporary Art). Als auteur en redacteur werkt zij mee aan vele publicaties.

De Appel beschouwt de benoeming van Saskia Bos als een erkenning van haar grote verdiensten voor de internationale hedendaagse kunst. Ondanks dat haar vertrek een verlies is voor Nederland, is deze benoeming daarom een verheugend feit.
De Appel is onder Saskia Bos uitgegroeid tot een internationaal podium voor de hedendaagse beeldende kunst waar de nieuwste ontwikkelingen worden getoond en aandacht is voor kritische duiding daarvan. Mede door de internationale curatorenopleiding is het een belangrijk knooppunt van een internationaal netwerk geworden waarmee Nederland voorop loopt. De Appel zal spoedig een selectiecommissie vormen die de internationaal te werven nieuwe directeur zal gaan selecteren.

Vanwege het spoedige vertrek van Saskia Bos per 1 oktober zal Theo Tegelaers, reeds verbonden aan het instituut, per 1 september haar taken tijdelijk waarnemen. Het Bestuur van Stichting De Appel heeft naast Tegelaers, freelance curator Annie Fletcher (die de curatorenopleiding aan de Appel volgde) aangesteld tot waarnemend hoofd CTP. De voorbereidingen voor de werving van een nieuwe directeur zijn gestart.

bron:Stichting de Appel