De Europese satellietorganisatie Eumetsat heeft beelden vrijgegeven van de bosbranden in Portugal. De satellietbeelden van de Meteosat-8 brengen de brandhaarden duidelijk in kaart.

In Portugal brandde sinds begin dit jaar zeker 135.00 hectare bos, ongeveer 25 keer de omvang van de Hoge Veluwe. Het weer speelt een belangrijke rol bij de bosbranden. Behalve extreme droogte spelen ook andere factoren een rol, zoals lokale winden die vooral in kustgebieden kunnen optreden. Door de wind kan het vuur zich snel verspreiden.

Verschillende nationale weerinstituten zijn begonnen met waarschuwingen voor bosbrandgevaar. Internationaal worden vijf waarschuwingsfasen onderscheiden. Bij fase 1 is het risico voor bosbranden zeer gering, bij fase 2 gering, fase 3 staat voor matig gevaar, fase 4 voor groot en fase 5 voor zeer groot gevaar. Voor het inschatten van het brandgevaar worden modelberekeningen uitgevoerd waarbij verschillende meteorologische gegevens worden gebruikt. Satellieten zijn goed in staat om de branden in kaart te brengen, zodat ze zo effectief mogelijk bestreden kunnen worden.

Op de grote Europese Meteorologische Conferentie (ECAM) over toepassingen in de meteorologie die in september plaats vindt in de Utrechtse Jaarbeurs komen dergelijke nieuwe taken van meteoroogische intsituten uitgebreid aan de orde. àƒÆ’?

bron:KNMI