Sceptici hebben zich niet laten overtuigen door het KRO-televisieprogramma 'Wie was ik?', waarin deelnemers zich laten terugvoeren naar een vermeend vorig leven. Dat blijkt uit het programma 'Wie was ik, de discussie', dat de omroep gisteravond voorafgaand aan de laatste aflevering van de achtdelige serie uitzond.

Verhalen construeren
Het programma levert geen bewijs voor de realiteit van reïncarnatie op, vinden sociobioloog Marcel Roele en wetenschapsfilosoof Herman de Regt. Het laat vooral zien "hoe gemakkelijk mensen samenhangende verhalen construeren", aldus Roele.

Ergens opgeslagen
"Je weet niet wat je allemaal nog weet uit je eigen leven, van wat je zelf hebt meegemaakt, wat je op tv hebt gezien of in boeken gelezen, van fantasieën die je hebt gehad in je kindertijd'', zegt Roele. "Dat zit allemaal ergens opgeslagen en kan gebruikt worden om een verhaal van een vorig leven te construeren."

Lichte trance
In ´Wie was ik?' brengt een regressietherapeut de deelnemers in een lichte trance, waarna die vertellen wat ze uit een mogelijk vorig leven voor zich zien. Vervolgens bezoekt programmamaker Derk Bolt met hen plaatsen die ze beschrijven om de vermeende herinneringen te toetsen aan de realiteit.

Pianist in Salzburg
Zo blijkt deelnemer Harrie, die zich een vorig leven als pianist in Salzburg in de tijd van Mozart herinnert, goed de weg te weten in de stad waar hij in zijn huidige leven nooit is geweest. Hij weet zelfs het cafà© te vinden waar hij boven zou hebben gewoond toen er nog chocolade werd gemaakt, hoewel dat geen sporen meer draagt van de chocolaterie die er geweest is.

Niet verbluft
De Regt is niet verbluft door het verhaal. Het is volgens hem algemeen bekend dat Mozart van chocolade hield en dat de lekkernij in zijn tijd populair was in Salzburg. "Harrie heeft dit verhaal in zijn leven op talloze manieren tot zich kunnen nemen."

Op zijn minst verwonderlijk
Regressietherapeute Carine Vervelt ziet in het verhaal van Harrie juist aanwijzingen voor de realiteit van vorige levens. De wetenschap moet zich daar volgens haar meer voor openstellen. "Het blijft op z'n minst verwonderlijk dat Harrie precies weet hoe hij in die stad moet lopen en dat hij daar ook sensaties bij krijgt."

Suggestieve vragen?
De Regt, werkzaam aan de Universiteit van Tilburg, die de KRO eerder al van "volksmennerij en populisme" had beschuldigd, hekelt ook de suggestieve vragen van de regressietherapeut. "In zo'n sessie zit voortdurend de suggestie dat je een vorig leven hebt gehad en dat je daar herinneringen aan kunt hebben als je maar goed je best doet." Daan van der Kleij, die in de laatste aflevering centraal staat, zegt echter niets van sturing gemerkt te hebben.

Haaks op verrijzenisgeloof
De kritiek op ´Wie was ik?' kwam ook uit de hoek van katholieke gelovigen die zich afvroegen waarom een katholieke omroep zich geroepen voelt een programma over reïncarnatie te maken. Reïncarnatie staat immers haaks op het christelijke verrijzenisgeloof, aldus de critici.

Katholieke leer
In de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK) wordt niet expliciet over reïncarnatie gesproken. Wel wordt de vraag beantwoordt over de verrijzenis van de doden. Nummer 997-998: "Bij de dood, die de scheiding is van lichaam en ziel, gaat het lichaam van de mens tot ontbinding over, terwijl zijn ziel God tegemoet gaat in de verwachting van de hereniging met haar verheerlijkt lichaam. God zal in zijn almacht het onvergankelijk leven definitief aan ons lichaam teruggeven door het krachtens de verrijzenis van Jezus met onze ziel te verenigen. Wie zal verrijzen? Alle mensen die gestorven zijn: 'Dan zullen zij die het goede deden, uit de graven te voorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden, tot de opstanding ten oordeel' (Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5 vers 29)."

bron:RKK