Maikel en zijn ouders hebben met de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond
overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. De Staat en de politieregio
Rotterdam-Rijnmond erkennen dat onvoldoende acht is geslagen op de kwetsbare positie van Maikel tijdens de verhoren in de Schiedammer Parkmoord zaak en dat ten onrechte druk is uitgeoefend op de ouders van Maikel.

De Staat der Nederlanden en de politieregio Rotterdam-Rijmond hebben aangegeven de gang van zaken ten tijde van het onderzoek in de Schiedammer Parkmoord te betreuren. In een eerder stadium zijn gesprekken gevoerd tussen Maikel en zijn ouders, de korpschef, de direct betrokken politiebeambten en de officier van justitie. In deze gesprekken is de gang van zaken tijdens de verhoren besproken en hebben de betrokken politiemensen en de officier van justitie hun excuses aangeboden. Maikel en zijn ouders hebben deze excuses aanvaard. Door alle betrokkenen zijn de gesprekken als positief ervaren. Maikel en zijn ouders hebben in deze gesprekken de direct betrokkenen kunnen confronteren met de zaken die hen dwars zaten en deze betrokkenen hebben kunnen aangeven hoe zij een en ander destijds hebben ervaren en hoe zij er nu tegen aankijken. In de gesprekken is gebleken dat de gang van zaken rond de verhoren van Maikel ook de betrokken politiemensen en de officier van justitie niet onberoerd heeft gelaten.
Maikel en zijn ouders spreken verder hun waardering uit voor de omvang en inhoud van het naar aanleiding van het rapport van mr Posthumus opgestelde verbeterprogramma. Door het overeenkomen van schadevergoeding is aan de kwestie tussen enerzijds Maikel en zijn ouders en anderzijds de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond een einde gekomen.
De door de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond te betalen schadevergoeding is in goed overleg en met tussenkomst van mr W.J.J. Trooster als advocaat van Maikel en zijn ouders en landsadvocaat mr F.W. Bleichrodt als advocaat van de Staat tussen partijen vastgesteld. Partijen zijn overeengekomen over de hoogte van de schadevergoeding geen mededelingen te doen.
 
bron:MinJus