Op zaterdagmorgen om ongeveer 10.30 uur liep op de IJssel bij Deventer ter hoogte van het pontje bij de Welle een schip vast. De diepgang van het schip was groter dan het waterpeil van de IJssel ter plaatse waardoor het schip was vastgelopen. Het schip was geladen met natronloog. Natronloog is een bijtend middel dat wanneer het in het water komt geen enkel gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

 

Door goede samenwerking van de reder, de (water)politie, de brandweer, gemeente en Rijkswaterstaat kon er vlot worden gereageerd en kon op zaterdagmiddag om ongeveer 16.00 uur het schip door een sleepboot worden vlot getrokken. De scheepvaart op de IJssel werd gedurende het slepen gestremd. Het slepen nam ongeveer een half uur in beslag. Het tankschip is daarna aan de kade in Deventer afgemeerd. Een gedeelte van de lading is op zondagmorgen overgepompt in een ander schip waardoor de diepgang van het schip werd verminderd waarna het schip zijn weg naar Amsterdam kon vervolgen. De 50-jarige schipper van het schip, afkomstig uit Rotterdam, heeft van de waterpolitie een proces-verbaal gekregen omdat zijn schip te zwaar geladen was en hierdoor een te grote diepgang had. Er is geen schade ontstaan aan schip en aan de vaarweg. 
 
bron:Politie IJsselland