De voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat de gemeente Haarlemmermeer had aangespannen tegen de Staat omdat de Staat bij koninklijk besluit de besluiten van de gemeente Haarlemmermeer om een aantal gebruiksvergunningen voor het cellencomplex bij Schiphol in te trekken, heeft geschorst tot 24 april 2006.

De gemeente Haarlemmermeer voerde aan dat het koninklijk besluit jegens haar onrechtmatig is en vorderde het koninklijk besluit buiten werking te stellen of de Staat te bevelen het koninklijk besluit in te trekken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Staat in redelijkheid het koninklijk besluit kunnen nemen door met inachtneming van de eisen van brandveiligheid uit het oogpunt van het algemeen belang voorrang te geven aan drugsbestrijding.
Bron: Rechtbank 's-Gravenhage