Dat heeft de ministerraad besloten. Het kabinet hoopt dat in 2007 een kwart van de middelbare scholen maatschappelijke stages aanbiedt. Via de stages moeten jongeren (meer) betrokken raken bij aspecten van de samenleving waar ze normaal niet gauw mee te maken krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schaatsen met gehandicapten, op de thee bij een daklozencentrum of mailen met eenzame ouderen. De stimulans voor de maatschappelijke stage past in het streven van het kabinet naar een betrokken samenleving waarin iedereen kan meedoen.

 

Het ministerie van VWS gaat scholen helpen bij het creëren en vinden van goede, veilige en passende stages voor de jongeren. Op de website http://www.maatschappelijkestages.nl/ komen goede voorbeelden te staan.
Het ministerie van OCW stelt voor 2006 9 miljoen euro beschikbaar, vanaf 2007 wordt dat 13 miljoen euro per jaar. Het lopende schooljaar 2005-2006 gaan 131 scholen experimenteren met maatschappelijke stages. Vanaf 2007 komen alle scholen in aanmerking voor een toelage voor het organiseren van maatschappelijke stages.

Achtergrond
Met de (voorgenomen) invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgen vrijwilligers een belangrijke rol. Gemeenten zijn voor de uitvoering van het Wmo-beleid voor een groot deel afhankelijk van vrijwillige inzet. Via maatschappelijke stages zijn onder andere bedoeld om vrijwilligers te werven onder jongeren. Het is de bedoeling dat jongeren ook na afloop van de maatschappelijke stage vrijwilligerswerk blijven doen.

bron:VWS