250 Jongeren van 10 scholen worden vanaf 25 november a.s. echte onderzoekers. Het onderzoek maakt deel uit van het nieuwe vak Natuur, Leven en Techniek dat in 2007 in het voortgezet onderwijs wordt ingevoerd. Dit jaar wordt al proefgedraaid met het nieuwe vak: de 250 scholieren gaan wetenschappers van KNMI, FOM Rijnhuizen, RU Groningen, Universiteit Leiden en TU Delft helpen met hun onderzoek op het gebied van o.a. broeikasgassen, nieuwe energievormen en geluid. Op vrijdag 25 november a.s. vindt bij de TU Delft de aftrap plaats.

Tijdens de scholendag op 25 november volgen de scholieren een masterclass bij de wetenschapper die hen gaat begeleiden. Er zijn masterclasses op het gebied van Aërosolen en UV (KNMI), CO2 (TU Delft), Gehoor en geluid (RU Groningen), Brandstofcellen en zonnecellen (Universiteit Leiden), en Energie (FOM). De scholen hebben zich op de workshop voorbereid aan de hand van een vraag van hun begeleider, bijvoorbeeld: Hoe maken we over honderd jaar in Nederland elektriciteit zonder CO2? . Tijdens de workshop presenteren de leerlingen hun oplossingen. De jongeren die de beste oplossingen hebben bedacht, nemen de XLNT Talent Award 2005 mee terug naar school.

De vijf thema s van de workshops zijn tevens de onderwerpen van de modules voor het nieuwe vak. Elk van deze vijf modules wordt de komende maanden door twee scholen beproefd. De leerlingen voeren binnen elke module zelf kleine onderzoeken uit en volgen het onderzoek van hun begeleider op de voet. Via een website (www.xlnt-talent.nl) kunnen de scholen en de onderzoeker informatie uitwisselen. Op basis van de ervaringen worden de modules klaar gemaakt voor een grootschaliger gebruik vanaf 2007. Het is de bedoeling dat steeds meer scholen en onderzoeksinstituten zich de komende jaren aansluiten bij XLNT talent. Zo wordt het vak Natuur, Leven en Techniek op een uitdagende manier ingevuld en kunnen scholieren tegelijkertijd een kijkje nemen in de dynamische keuken van wetenschap en techniek. Ook niet onbelangrijk is dat jongeren in die dynamiek een nuttige bijdrage kunnen leveren aan ons welzijn; geven ze de onderzoeker nieuwe input in het onderzoek naar een nieuwe energiebron of de strijd tegen de klimaatverandering?

XLNT Talent wordt ontworpen door SME Advies in samenwerkingsverbanden tussen scholen en kennisinstellingen. Vanuit specifieke onderwerpen worden verschillende disciplines samengebracht in onderwijsmodulen.. Hiermee sluit XLNT Talent aan op de beleidsdoelstelling van het Deltaplan Bà¨ta Techniek: 15% meer in- en uitstroom in bà¨ta-technische opleidingen (HO/WO).

bron:TU Delft