Op donderdag 9 juni biedt Prof. dr. Salomon Kroonenberg (hoogleraar Geowetenschappen TU Delft) in Utrecht een tiendaagse expeditie naar IJsland aan tien vwo-leerlingen aan. Zij winnen deze prijs voor hun profielwerkstuk dat zij dit voorjaar instuurden naar Aarde.Nu, een gezamenlijk project van de academische aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland.

De winnende werkstukken zijn als beste beoordeeld van de werkstukken over een aardwetenschappelijk onderwerp die door vwo-leerlingen werden ingestuurd. Jaarlijks worden leerlingen van 5 en 6 vwo uitgedaagd hun profielwerkstuk te schrijven over een aardwetenschappelijk onderwerp. De inhoud dient aan te sluiten bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde of biologie, die nodig zijn bij het bestuderen van de aarde. Populaire onderwerpen onder leerlingen om hun examenwerkstuk over te schrijven zijn vulkanen, ijstijd, plaattektoniek en zeespiegelstijging.

Door middel van de prijsvraag wil Aarde.Nu de studie Aardwetenschappen onder de aandacht brengen van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ondersteunen de website www.aarde.nu, het lesmateriaal en posters de leerlingen en docenten bij het voorbereiden en maken van hun profielwerkstuk. 

Aarde.nu is de samenwerking tussen de aardwetenschappelijke opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Prof. Dr. Salomon Kroonenberg is initiatiefnemer en ambassadeur van Aarde.Nu. De samenwerking loopt sinds september 2000 en wordt de komende drie jaar voortgezet.

bron:TU Delft