School bood hoogbegaafde leerling voldoende begeleidingDordrecht, 3 augustus 2005 â De rechtbank te Dordrecht heeft de
vorderingen van een hoogbegaafde leerling en diens ouders tegen de
Christelijke Scholengemeenschap Oude Hoven afgewezen.

De klachten van de eisers in deze zaak komen er op neer dat zij vinden
dat aan de leerling gelet op zijn hoogbegaafdheid, onvoldoende passend
onderwijs en begeleiding is geboden door de Scholengemeenschap. De
vorderingen betreffen de kosten die gemaakt zijn voor extra
schoolboeken, extra ouderbijdrage, inhuren van deskundigen, kosten
voor een privé-school, kosten rechtsbijstand, reiskosten en
Informatie Beheer Groep en immateriële schade. Daarnaast lijdt de
leerling inkomensschade.

De school betwistte de hoogbegaafdheid van de leerling maar de
rechtbank stelt vast dat die voldoende uit een test is gebleken. De
school heeft volgens de rechtbank echter wél voldoende maatregelen
getroffen om de leerling extra te begeleiden. Ook stelt de rechtbank
vast dat de school inmiddels beleid op dit punt heeft ontwikkeld. Een
dergelijk beleid waartoe de school overigens niet verplicht kan
worden, kan de civiele rechter slechts marginaal toetsen en het beleid
van de school kan een dergelijke toets volgens de rechtbank doorstaan.
Het maakt voor de leerling overigens niet uit of de maatregelen om hem
passend onderwijs te geven nu gebaseerd waren op beleid of ad hoc
waren genomen. Het ontbreken van beleid heeft de leerling geen schade
berokkend.

Bron: Gerechtelijke organisatieComments are closed.
%d bloggers liken dit: