Vandaag spreekt de ministerraad over kinderopvang. De plannen van het kabinet naar aanleiding van de motie van Van Aartsen en Bos worden vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd. De Besturenraad, de brancheorganisatie van het christelijk onderwijs, pleit ervoor om ouders in deze discussie centraal te stellen en kinderopvang eens en voor altijd goed te regelen.

 

De Besturenraad vindt drie punten van belang:
- De integrale kostprijs voor huisvesting en personeel moet helder zijn.
- Daarna, als de kostprijs bekend is, het geld aanwenden voor een oudergebonden budget. Ouders kunnen zelf hun keuze voor de voorziening van kinderopvang maken.
- Wij benadrukken dat zowel kinderopvang als onderwijs vanuit de bestuurlijke infrastructuur van het onderwijs geregeld kan worden. Het schoolbestuur is hiermee voor kinderopvang verantwoordelijk, niet het management van de school. Kinderopvang en onderwijs blijven gescheiden, er is daarom geen reden om de Wet op het primair onderwijs te wijzigen.

bron:Besturenraad