Op vordering van de gemeente Zuidhorn wordt aan een ouder die onrechtmatige hinder veroorzaakt door de school en de bestuurscommissie te overladen met een niet aflatende stroom vragen, opmerkingen en klachten, een verbod opgelegd voor de duur van een schooljaar om de school en het schoolterrein te betreden, alsmede een verbod om zich op andere wijze dan in het dictum van het vonnis omschreven, tot het onderwijzend team en de directie van de school en de bestuurscommissie te wenden.

Voorts is het gedaagde voor de duur van een schooljaar veboden om haar schriftelijke communicatie met de leerkracht, de (interim)directeur de bestuurscommissie , de OR en MR, uitvoeriger te doen zijn dan in het dictum is omschreven. De Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs - die eveneens als eiseres optrad - is in haar vordering niet-ontvankelijk verklaard omdat zij geen rechtspersoon is en als zodanig niet als partij in een civiele procedure kan optreden

bron:Rechtbank Groningen