2,5 Miljoen inwoners van de Soedanese hoofdstad Khartoum kunnen vanaf 2008 beschikken over schoon drinkwater. Woensdag 21 december aanstaande ondertekenen minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), de Soedanese minister van Financiën, Alzubair Ahmed Hassan, vertegenwoordigers van het Britse waterbedrijf Biwater en de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden FMO daartoe een overeenkomst. Met de ondertekening kan de bouw van een nieuwe drinkwaterzuiveringsinstallatie aan de oever van de Nijl van start gaan.

De installatie moet in 2008 gereed zijn. Daarna zal Biwater voor een periode van twaalf jaar het beheer en management van de installatie verzorgen, die daarna wordt overgedragen aan de Khartoum State Water Corporation.

 

Op dit moment is een groot deel van de inwoners van Khartoum aangewezen op vervuild
grondwater en dit leidt tot veel ziektes. Naar schatting is 80 procent van alle ziektes in ontwikkelingslanden te wijten aan gebrek aan schoon drinkwater. Meer mensen aan schoon drinkwater helpen, is één van de internationaal overeengekomen Millennium Ontwikkelingsdoelen ter bestrijding van armoede. Nederland zal voor 2015 in totaal 50miljoen mensen aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen helpen.
De totale kosten van de waterzuiveringsinstallatie voor Khartoum bedraagt USD 108 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan via FMO 58 miljoen USD bij. De helft van die bijdrage komt uit de ORET regeling (OntwikkelingsRelevante Export Transacties), die is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen bij investeringen, onder andere op het gebied van energie, weg- en waterbouw en infrastructuur. De andere helft van de Nederlandse bijdrage loopt via een lening uit het infrastructuurfonds voor Minst Ontwikkelde Landen (MOL). De twee bijdragen vanuit het Nederlandse ministerie worden uitgevoerd en beheerd door FMO. De Zuid Afrikaanse ontwikkelingsbank, Industrial Development Cooperation (IDC), verschaft een lening van USD 50 miljoen.
Nederland is op een breed front actief bij de wederopbouw van Soedan. Behalve een voortrekkersrol bij de vredesopbouw is Nederland de grootste donor van de Multi DonorTrust Funds voor de wederopbouw van Soedan. Dit waterinitiatief sluit daar nauw bij aan.
bron:BZ