De ontwikkeling van de zes Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) op en rond de stations van de hogesnelheidstrein (HST) is in volle gang. Op drie locaties (Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Arnhem) is de schop al de grond in gegaan. Ook bij de overige projecten komt de bouw dichterbij. Uitvoeringsovereenkomsten tussen het Rijk en de betrokken gemeenten worden op korte termijn gesloten voor NSP Rotterdam Centraal en NSP Breda Stationskwartier. Dat blijkt uit 'De Nieuwe Sleutelprojecten op stoom',
Voortgangsrapportage maart 2006, die minister Dekker (VROM) mede namens minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 1997 heeft het Rijk het initiatief genomen tot de Nieuwe Sleutelprojecten, maar ze vormen in de eerste plaats gemeentelijke projecten. Het zijn integraal stedelijke projecten op en rond de HSL-stations Amsterdam-Zuid/WTC (gelegen aan de Zuidas), Rotterdam, Utrecht, Den Haag CS, Arnhem en Breda. Voor de ontwikkeling van deze zes locaties trekt het Rijk in totaal 1,5 miljard euro uit.
De aansluiting op de HSL maakt de zes locaties aantrekkelijk voor de vestiging van nationale- en internationale bedrijven. De investeringen voor de ontwikkeling van de zes stationsgebieden zorgen tevens voor een belangrijke impuls aan de economische positie van de stedelijke regio's. De stations krijgen onder meer nieuwe voorzieningen, aantrekkelijke kantorenlocaties, extra groen voorzieningen, zodat hier prettige en veilige woongebieden
ontstaan. Het Rijk is vanaf 1997 met de Nieuwe Sleutelprojecten begonnen vanuit de Vierde Nota. Na het sluiten van de uitvoeringsovereenkomsten volgt het Rijk de voortgang meer op afstand. Uitzondering vormt het NSP Amsterdam-Zuidas, waarbij het Rijk direct betrokken blijft via een nog op te richten Zuidasdok-onderneming waarin gezamenlijk marktpartijen, gemeente en Rijk participeren.
bron:VROM