In juni 2005 hadden gemeenten voor ruim 1,2 miljard euro aan vorderingen op bijstandsontvangers (bijstandsdebiteuren). Dit blijkt uit cijfers die het CBS maandag bekend maakte.

Het gaat om vorderingen vanwege leningen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), IOAW of IOAZ, maar ook vanwege ten onrechte ontvangen bijstand en boetes. De totale schuld  is sinds begin 2004 licht gestegen, het aantal vorderingen nam iets af.
 
bron:CBS