Woensdagochtend zijn er bij de alarmcentrale van de brandweer in Barneveldmeerdere meldingen binnengekomen van een uitslaande brand in een schuur aan de Oude Vellerseweg 20 in Barneveld. Door de veelheid van meldingen is op voorhand een tweede bluseenheid gealarmeerd. Bij aankomst van de eerste bluseenheid van Barneveld is grote brand gegeven.

Om 11 uur kreeg de brandweeralarmcentrale diverse 112-meldingen van een uitslaande brand in een schuur met daarnaast gelegen een woonhuis met rieten kap. In de woning waren tijdens de brand geen mensen aanwezig. De schuren waren niet in gebruik en stonden allemaal leeg. Bij aankomst van de brandweer was de brand overgeslagen naar de rieten kap van de woning. De eerste inzet van de brandweer, een tankautospuit met hoogwerker, is gericht op het uitbreiden van de brand naar de tweede woning en de overige schuren. Niet voorkomen kon worden dat ook een houten open kapschuur gedeeltelijk vlam vatte. Met het inzetten van een tweede hoogwerker en meerdere bluseenheden konden de belendende schuren behouden worden.

Van één schuur is asbest vrijgekomen. Hierop is het milieuincidenteplan van de gemeente Barneveld in werking gezet. In de omgeving zijn geen asbestresten neergekomen. Het vrijgekomen asbest is op het terrein van de brand gebleven. De brandweer heeft de brand bestreden met vier tankautospuiten uit Barneveld en omgeving, twee hoogwerkers en het groot watertransport. Totaal zijn er een 60 brandweermensen ingezet.

bron:Hulpverlening Gelderland-Midden