De Regiegroep GrijsWerkt begint vandaag de campagne Senior Power, werken met ervaring. De Regiegroep is in november ingesteld door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid als opvolger van de Taskforce Ouderen en Arbeid.

De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereiding. Vandaag hield de Regiegroep samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzijn van staatssecretaris Van Hoof een bijeenkomst in Amsterdam. De komende drie jaar gaat de regiegroep samen met werkgevers, brancheorganisaties en andere intermediaire organisaties leeftijdsbewustbeleid op de werkvloer promoten om zo de problemen op de arbeidsmarkt waarvoor de toenemende vergrijzing de samenleving stelt op te lossen.

De Regiegroep GrijsWerkt bestaat uit de volgende leden: Ed Nijpels, Commissaris van de Koningin in Friesland (voorzitter), Hannie van Leeuwen, lid eerste kamer CDA, Ben Pauw, directeur van Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck, bureau voor communicatiemanagement en public affairs, Jan van Zijl, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen, Tineke Verburg, presentator, mediatrainer, Yvon Jaspers, programmamaker en presentator.

De vergrijzing is onstuitbaar. Onderzoekgegevens laten zien dat wanneer er niets gedaan wordt de kosten van de vergrijzing niet meer op te brengen zijn, tenzij iedereen die vervroegd wil stoppen met werken, bereid zou zijn zà©à©r fors in te leveren. De verhouding werkenden tegenover niet-werkenden zal namelijk enorm veranderen. Daarnaast hebben bedrijven binnen een aantal jaar het probleem om voldoende personeel te vinden. De continuïteit van bedrijven komt in gevaar.

'Er is een grote cultuuromslag nodig', zegt Ed Nijpels, voorzitter van de regiegroep GrijsWerkt. 'Wij gaan, zoals wij dat noemen, makelen en schakelen. De commissie noemt zichzelf niet zonder reden Regiegroep. Daaruit spreekt onze visie op onze rol en taakuitoefening: letterlijk de regie voeren over het meerjaren communicatietraject met als resultaat een cultuuromslag die leidt tot het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen. Het is daarbij van groot belang om het pad te effenen voor de initiatieven die deze cultuuromslag kunnen bewerkstelligen. De samenwerking met en het activeren van deze betrokken partijen en maatschappelijke geledingen is essentieel. Wij zijn er voor in het leven geroepen om juist dat laatste zetje te geven en partijen met elkaar in contact te brengen.'

Samen met bedrijven, brancheverenigingen en intermediaire kaders zoals P&O -ers gaat GrijsWerkt werkgevers zo goed als mogelijk toerusten zodat ze beter in staat zijn het leeftijdsbewustbeleid te omarmen. Organisaties kunnen bij GrijsWerkt aankloppen voor ondersteuning in de communicatie; factsheets met feiten en cijfers, concrete voorbeelden over leeftijdsbewustbeleid in de praktijk en de verschillende regiegroepleden gaan op pad (het land in) om samen met initiatiefnemers een stap verder te komen bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van dit beleid.

GrijsWerkt presenteerde zichzelf en de campagne SeniorPower vandaag tijdens een bijeenkomst waar het ministerie de respons bekend maakte van de Stimuleringsregeling Leeftijdsbewust beleid. De Regiegroep is blij met de bedrijven die zich nu gaan inzetten. Nijpels: 'De regeling is een goed initiatief van de staatssecretaris. Deze bedrijven dienen als voorbeeld voor alle andere bedrijven die met de gevolgen van de vergrijzende arbeidsmarkt te maken gaan krijgen. Hun actie laat zien, dat een aanpak met resultaat mogelijk is. GrijsWerkt gaat helpen om meer bedrijven actief te krijgen bij het inzetten van leeftijdsbewust beleid.'

bron:Bex van der Schans