De provinciale KBOs in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland zien voor senioren een grote rol weggelegd op het gebied van lokale belangenbehartiging. Onder de titel Lokale belangenbehartiging, meer invloed op het gemeentelijk beleid, vindt er op 17 oktober a.s. een door hen georganiseerde studiedag plaats in Meppel. De dag is bestemd voor afdelingen die onder betreffende KBOs vallen. Doel van de dag is om hen te stimuleren de lokale belangenbehartiging ter hand te nemen. De organiserende KBOs zijn gelieerd aan de Unie KBO, met 275.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Aanleiding voor de studiedag zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Dat het Rijk via de Wmo veel verantwoordelijkheden voor zorg, wonen en welzijn delegeert aan gemeenten, maakt het extra belangrijk dat de lokale belangenbehartiging versterkt wordt. De afdelingen van de ouderenbonden kunnen als goed georganiseerde lokale belangenbehartigers het voortouw nemen om bij de gemeente krachtig invloed uit te oefenen op de genoemde beleidsvelden.

Het programma beslaat de ochtend en de middag en bestaat uit een drietal presentaties, waaronder een presentatie van mevrouw Van Oerle (lid Tweede kamer en voorzitter Themacommissie Ouderenbeleid) en een forumdebat aan de hand van stellingen (zie ook het programma onder persbericht). Voorbeelden van stellingen: Gemeenteraadsverkiezingen zijn het moment bij uitstek om invloed op het gemeentebeleid uit te oefenen; Nu de nationale overheid de verantwoordelijkheid voor steeds meer onderdelen (zorg, wonen, welzijn, inkomen) van ouderenbeleid delegeert aan gemeenten, bestaat er een groot risico dat ouderen in Nederland niet overal dezelfde rechten hebben.

De Unie KBO is een federatie die bestaat uit twaalf provinciale KBO's. Deze KBO's kennen ruim 900 zogenaamde 'afdelingen', verspreid over heel Nederland. Deze afdelingen tellen op hun beurt gezamenlijk ruim 275.000 leden. De Unie KBO biedt naast belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast neemt ledenservice een belangrijke plaats in binnen haar organisatie.

bron:Unie KBO