De SER heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd om geen verandering aan te brengen in de verdeling van de raadszetels over de verschillende partijen. Met dit voorstel volgt de SER de wens van de organisaties van ondernemers en werknemers die het hierover onderling al eens waren geworden.

Binnenkort zal het kabinet een beslissing moeten nemen over de samenstelling van de raad voor de nieuwe zittingsperiode van twee jaar die op 1 april begint. Al eerder adviseerde de SER om geen nieuwe partijen in de raad op te nemen. De enige organisatie die hiervoor officieel belangstelling getoond had – het Verbond Sectorwerkgevers Overheid –komt hier om verschillende redenen niet voor in aanmerking, zo meent de raad. De minister heeft inmiddels al laten weten dat hij zich in die conclusie kan vinden.
Als de minister nu ook dit laatste SER-advies volgt, blijft de FNV met acht zetels de grootste partij in de SER. VNO-NCW heeft er zeven, MKB-Nederland drie, CNV twee en LTO Nederland en MHP ieder één.
bron:SER