Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de SER gevraagd hem te adviseren over een wijziging van de Bekendmakingswet. Met deze wijziging wordt het mogelijk het Staatsblad en de Staatscourant elektronisch te publiceren in plaats van in gedrukte vorm. De elektronische publicatie zal de rechtsgeldige publicatie worden.

Het wetsvoorstel biedt ook andere bestuursorganen dan de rijksoverheid de mogelijkheid hun algemene voorschriften elektronisch bekend te maken. Door een wijziging in de Wet op de bedrijfsorganisatie zal ook het door de SER uitgegeven PBO-blad elektronisch kunnen worden uitgegeven.

bron:BZK