De SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) steunt het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese procedure voor geschillen over kleine vorderingen, de zogeheten small claims procedure. Deze mag echter alleen worden gebruikt bij grensoverschrijdende geschillen. De Europese Unie heeft immers geen zeggenschap over nationale geschillen. De small claims procedure komt als alternatief naast de bestaande nationale juridische procedures. Vergeleken met de Nederlandse regeling via de kantonrechter is de Europese procedure eenvoudig, snel en goedkoop.

Dat staat in een advies aan minister Donner van Justitie en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken dat de CCA vandaag heeft uitgebracht. Het is een reactie op een adviesaanvraag van 7 juni 2005.

De CCA vindt dat de small claims procedure niet alleen toegankelijk moet zijn voor geschillen tussen een consument en een ondernemer, maar ook voor geschillen tussen ondernemers onderling. Klein-zakelijke gebruikers hebben immers vaak even veel problemen om hun rechten geldend te maken als een consument.

Elektronische hulpmiddelen
De Europese procedure verloopt schriftelijk, tenzij het gerecht een mondelinge behandeling nodig vindt. De CCA vindt een schriftelijke procedure vooral handig voor die gevallen waarbij de betrokkenen op een grote afstand van de rechtbank zitten. Audio-, video- of e-mailconferenties kunnen dan belangrijke hulpmiddelen zijn. De CCA vraagt de Europese Commissie te onderzoeken of naast de schriftelijke behandeling een volledige elektronische afhandeling mogelijk is, zonder schriftelijke stukken en deurwaarders.
De CCA vindt dat de small claims procedure bij de kantonrechter moet worden neergelegd, omdat deze al ervaring met consumentengeschillen heeft. In dat geval zou, aansluitend bij de bestaande bevoegdheidsgrens van de kantonrechter, de procedure gebruikt kunnen worden voor geschillen tot 5.000 euro. Het voorstel van de Europese Commissie gaat uit van een bovengrens van 2.000 euro.

De financiële drempel tot de Europese procedure mag niet te hoog zijn voor partijen, vindt de CCA. Maar anderzijds acht zij het wel van belang een beperkt griffierecht te vragen om bij voorbaat kansloze zaken eruit te halen. Ook vindt de CCA dat moet worden voorkomen dat de vertaalkosten zo hoog worden dat zij het welslagen van de Europese procedure bedreigen.Verder acht de CCA het dringend gewenst dat de beslissing binnen zes maanden wordt genomen.
Nationale geschillen
Voor consumenten is het vreemd dat er voor nationale geschillen niet zo’n eenvoudige, snelle en goedkope procedure bestaat. Bovendien zal de Consumentenautoriteit – die eind 2006 van start gaat – zich zowel over grensoverschrijdende als nationale consumentenklachten buigen. De CCA gaat zich daarom de komende tijd beraden over de wenselijkheid van een Nederlandse small claims procedure voor binnenlandse geschillen. Zij zal hierbij de relatie met de geschillencommissies betrekken. In elk geval moet volgens de CCA op korte termijn de toegang van de consument tot de nationale rechter worden verbeterd.
bron:SER