In 2000 is het bordeelverbod afgeschaft. De bedoeling was om de prostitutie uit de sfeer van de illegaliteit te halen, ervan uitgaande dat dit ook voor de prostituees beter zou zijn. Inmiddels weten we dat daar niets, maar dan ook niets van terecht is gekomen. Alle onderzoeken en signalen wijzen dat uit. Er wordt zelfs gesproken van een verslechtering. De vrouwenhandel gaat onverminderd door. Iedereen weet dat, maar niemand doet wat. Nu, 6 jaar later, vindt de SGP de tijd meer dan rijp om het bordeelverbod opnieuw in te voeren, en dus te werken aan een radicaal andere aanpak.

"Eerlijk gezegd had ik op dit punt wel wat meer daadkracht verwacht van ministers als De Geus en Donner. Trouwens ook van premier Balkenende,normen en waarden toch? En nu we minister De Geus in ons midden hebben, vraag ik hem: waarom zegt u niet gewoon dat prostitutees GEEN normaal beroep uitoefenen? En het is toch absurd dat er op de officiële website van het CWI banen in de prostitutie worden aangeboden? Zelfs de PvdA vindt prostitutie abnormaal. Nu de minister nog!" aldus SGP fractievoorzitter Van der Vlies
De SGP vindt dat kabinet en Kamer moeten durven kiezen voor een radicaal andere aanpak. Herinvoering van het bordeelverbod is een optie; de oude wet is zó weer op op te diepen. Maar dàt alleen zou te makkelijk zijn. Ook moet gewerkt worden aan een sociaal programma om prostituees te helpen om uit de âbusinessâ te stappen. Daar wordt, na aanneming van de motie van mân collega Van der Staaij al wat aan gedaan, maar er kan nog veel en veel meer. Een derde optie is meer in te zetten op het strafbaar stellen van de dader. In het buitenland werkt dat uitstekend. Dus waarom hier niet? Een land dat beschaafd en sociaal wil zijn, zou dan ook een eind moeten maken aan deze vrouwonterende praktijken.
 
bron:SGP