De SGP en de ChristenUnie willen dat het kabinet de ronduit blasfemische uitzending van de RVU God bestaat niet van de buis haalt. De kamerleden Van der Vlies en Slob dringen daarop aan in schriftelijke vragen die zij hierover aan drie bewindslieden, premier Balkenende voorop, hebben gesteld. De christelijke fracties vinden deze RVU-uitzending een ernstige grensoverschrijding na alles wat er ook al eerder op dit terrein is gepasseerd. In de gewraakte uitzending wordt willens en wetens op een uiterst schandelijke manier de spot gedreven met God en met het christelijk geloof.

 

De vragen zijn doelbewust ook gericht aan minister-president Balkenende en minister Donner van Justitie. Terecht hebben zij in in het kader van de waarden- en normendiscussie opgeroepen tot een waardige en respectvolle houding tegenover mensen en verschillende geloofsgroepen. Deze uitzending is hà©t voorbeeld van hoe het absoluut nàƒÆ’?et moet. Als het de bewindslieden van CDA-huize ernst is met hun boodschap, kunnen ze dat nu tonen. Van der Vlies en Slob verwijzen hierbij onder andere naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht over smalende godslastering.

bron:SGP