De noodhulp op Midden-Java komt op volle sterkte. De verschillende Nederlandse hulporganisaties van de SHO zijn druk bezig met het verzorgen van gewonden en het verstrekken van tenten, water, voedsel, medicijnen en dekens. De aardbeving van afgelopen zaterdagochtend van 6.2 op de schaal van Richter, heeft volgens officiële cijfers al ruim 6000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Er zijn tienduizenden gewonden en meer dan tweehonderdduizend daklozen. Andere schattingen spreken van een veel groter aantal ontheemden. Volgens tropenarts Joop Jansen van Mensen in Nood/Cordaid is de gezondheidssituatie onder controle. 'Alle gewonden hebben een bed, al is het soms nog buiten. Er is voldoende medisch personeel, deels ingevlogen uit naburige landen en er zijn ook genoeg medicijnen. Het is alleen een kwestie van tijd. Binnen veertien dagen moeten alle gewonden geopereerd zijn, anders hoeft het niet meer, maar het ziet er naar uit dat dat gaat lukken.'

Nu de ergste nood gelenigd lijkt te zijn, kan er voorzichtig ook naar de wederopbouw worden gekeken van het getroffen gebied. Het geld van giro 555, dat in eerste instantie bestemd is voor het bieden van noodhulp, zal ook worden bestemd voor de wederopbouw van het gebied. Gezien de voorzichtige schattingen van het aantal ontheemden, zal deze structurele wederopbouw veel tijd en geld gaan kosten. Via de website www.giro555.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de hulpverlening aan het getroffen gebied en het verloop van de Nationale Actie. Er is een telefonische informatielijn geopend waar het publiek terecht kan met vragen: 030-8000555. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat bij grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een rampsituatie. De SHO bestaan uit: Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Momenteel is Kerkinactie voorzitter van de SHO.
 
bron: Kerkinactie