De Siemens Groep in Nederland is erin geslaagd haar winst in het zojuist afgesloten
boekjaar 2004/2005 vrijwel te verdubbelen. De nettowinst steeg van 32,4 miljoen euro in 2004 tot 63,6 miljoen euro in 2005. Ook de orderontvangst vertoonde een opgaande lijn en kwam met een stijging van 3,5% ten opzichte van vorig jaar uit op 1.491 miljoen euro. De omzet beliep 1.387 miljoen euro. 'Hiermee legt Siemens in 2005 een stevig fundament voor de komende jaren', aldus bestuursvoorzitter Martin C.J. van Pernis.

Terugblik
In een nog steeds haperende economie heeft Siemens in het verslagjaar 2004/2005 - dat loopt van 1 oktober t/m 30 september - haar omzetdoelstellingen vrijwel gehaald, haar orderportefeuille zien groeien en haar winst volledig hersteld. De bedrijfsomvang per medewerker steeg voor het derde achtereenvolgende jaar tot 0,429 miljoen euro. Siemens sloot het boekjaar af met 3.353 medewerkers, 2,7% minder dan in het voorafgaande jaar. In het oog sprong de (internationale) verkoop van het bedrijfsonderdeel mobiele telefoontoestellen aan BenQ. Een afscheid dat geen nadelige gevolgen heeft (gehad) voor de overige activiteiten van de divisie Communications. Dat Siemens in 2005 een gezonde basis heeft gelegd voor de komende jaren, wordt mede gestaafd door de verkiezing tot beste werkgever van het jaar. Incompany deed hiervoor onderzoek onder 25.000 medewerkers van 200 bedrijven in ons land.

Huidige situatie
De Siemens Groep in Nederland is actief in de volle breedte van haar portfolio. In de
sector Energie bereidt de onderneming zich voor op de bouw van nieuwe centrales en
verhoogde zij het vermogen van de kerncentrale Borssele. Op het gebied van Mobiliteit werd het plan voor RandstadRapid gepresenteerd, de zuidelijke tak van de HSL-Zuid opgeleverd voor tests en levert Siemens samen met Bombardier de nieuwe 'Sprinter' treinen voor de NS. In de Gezondheidszorg versterkte Siemens haar positie bij zeer snelle MRI-scanners en zorgde voor een wereldprimeur bij CT scanners, maar ook wist zij een doorbraak in het horen van diepte bij hoortoestellen te creëren. Maar liefst 83% van de industriële producten vinden via de Siemens Industry Mall op internet hun weg naar de klant. Samen met KPN werd KSS (KPN Siemens Security) opgericht dat de opdracht kreeg voor de beveiliging van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Ondanks de tegenvallende marktomvang stegen de resultaten van Siemens consumentenproducten en introduceerde de onderneming het [email protected] concept om wonen comfortabeler te maken. In de sector Communicatie vindt 'Voice over IP' (VoIP), maar straks ook IP-TV,  via de verschillende operators meer en meer hun weg naar de gebruiker. En op het gebied van Educatie neemt Siemens deel in verschillende initiatieven om techniek als studierichting te stimuleren.

Vooruitzichten
In een zich (bescheiden) herstellende economie verwacht de Siemens Groep in Nederland in 2006 slagvaardig te kunnen concurreren, met als resultaat een verdere stijging van zowel opdrachten als omzet. 'In diverse marktsegmenten zijn de verwachtingen hoopvol gestemd. Dat geldt met name voor de sectoren Mobiliteit, Energie en Gezondheidszorg. Samen met partner Bombardier verwachten wij vervolgopdrachten van de NS voor treinstellen te verwerven. Verder zien we de maatschappelijke wens voor optimalisatie van het rendement in energienetwerken. Hier verwachten wij grote investeringen zodra de politieke beslissing over afsplitsing van de energienetten een feit is. En op medisch vlak zien wij forse stappen in de ontwikkeling van beeldvormende systemen en IT-systemen die de workflow in de gezondheidszorg optimaliseren', aldus bestuursvoorzitter Martin van Pernis.

bron:Siemens