De rechtbank Maastricht, zitting houdende te Roermond, heeft woensdag alle 6 mannen en 1 vrouw die verdacht werden van sigarettensmokkel en het witwassen van geld, veroordeeld. De hoofdverdachte in deze zaak kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar en een geldboete van 1 miljoen euro. Ook werden de hoofdverdachte en een voormalige medewerkster van de belastingdienst veroordeeld voor oplichting van de belastingdienst.

De 39 jarige hoofdverdachte uit Heerlen kreeg vandaag een gevangenisstraf opgelegd van 6 jaar. Daarnaast is hem een geldboete opgelegd van 1 miljoen euro. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat de hoofdverdachte leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie die zich bezig heeft gehouden met grootschalige sigarettensmokkel, valsheid in geschrifte en met het witwassen van (buitenlandse) valuta.

Door de organisatie werden op grote schaal sigaretten, vanuit Duitsland, Nederland ingevoerd. Over die sigaretten werd geen accijns betaald. De sigaretten werden verkocht aan particuliere afnemers in Limburg, maar ook elders in Nederland. In totaal zijn 25 miljoen sigaretten in Nederland ingevoerd. De laatste partij van 8 miljoen sigaretten, is op 15 juni 2004 door de FIOD-ECD onderschept, voordat die kon worden afgezet.
Alleen al als gevolg van de sigaretten die in Nederland zijn afgezet, is door de Staat een nadeel geleden van 3 miljoen euro.

Daarnaast zijn sigaretten ingevoerd om in Nederland omgepakt te worden en doorgevoerd te worden naar Engeland. Deze sigaretten werden in Nederland verstopt onder een deklading van bijvoorbeeld computerspelletjes of macaroni. Ook hierbij ging het om grote hoeveelheden sigaretten. Bij de transporten naar Engeland werd gebruik gemaakt van valse CMR-vrachtbrieven.

Verder heeft de hoofdverdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van uit misdrijf verkregen geld. Op grote schaal zijn Engelse ponden (circa 4 miljoen) en euro’s omgewisseld bij een bank in Aken (Duitsland).

De criminele organisatie kende vaste deelnemers met ieder een eigen rol en taak, een vaste wijze van werken, en was gedurende langere tijd operationeel. Een 32 jarige man uit Hoensbroek trad op als rechterhand en plaatsvervanger van de hoofdverdachte. Ook hij heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen. Een 42 jarige vrouw uit Heerlen was de spil bij de distributie van de sigaretten in Nederland. Bij haar werden de sigaretten besteld en zij zorgde voor de afleveringen aan de Nederlandse klanten. Een 52 jarige man uit Hoensbroek coördineerde de gang van zaken in de loodsen waar de sigaretten werden opgeslagen en omgepakt. Ook stuurde hij de chauffeurs van de sigarettentransporten aan. Andere verdachten traden op als chauffeur of verrichten hand- en spandiensten, zoals het laden en lossen van de sigaretten. De organisatie schuwde niet om geweld te gebruiken om deelnemers aan zich te binden.

De hoofdverdachte heeft zich verder nog schuldig gemaakt aan oplichting van de belastingdienst. Dit deed hij samen met een 26 jarige vrouw uit Maasbracht, die destijds bij de belastingdienst werkzaam was. De belastingdienst is voor ongeveer 1 miljoen euro opgelicht. De uitbetaling door de belastingdienst van een laatste groot bedrag dat door oplichting dreigde te worden overgemaakt aan de verdachten, kon de FIOD-ECD tijdig verhinderen. Bij die poging was ook een 25 jarige man uit Maasbracht betrokken.

In de zaak betreffende de sigarettensmokkel en het witwassen zijn door de rechtbank nog de volgende straffen opgelegd. Aan de 32 jarige man uit Hoensbroek is een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van € 25.000,- opgelegd. Aan de 42 jarige vrouw uit Heerlen een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. De 52 jarige man uit Hoensbroek kreeg een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Aan een 46 jarige man uit Nuenen is een gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Aan een 56 jarige man uit Brunssum werd een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 3 maanden, met daarnaast een werkstraf van 180 uren. En aan een 31 jarige man tenslotte is een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 4 maanden en een werkstraf van 120 uren.

In de zaak van de belastingoplichting zijn door de rechtbank nog de volgende straffen opgelegd. Aan de 26 jarige voormalige medewerkster van de belastingdienst is een gevangenisstraf opgelegd van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk met daarnaast nog een geldboete van € 25.000,-. Aan de 25 jarige uit Maasbracht werd een gevangenisstraf opgelegd van 6 maanden, met daarnaast een geldboete van € 5.000,-. Een 36 jarige vrouw uit Maasbracht is van betrokkenheid bij de belastingoplichting vrijgesproken. Ten aanzien van een 27 jarige inwoner uit Maasbracht heeft de rechtbank zich niet bevoegd verklaard voor één feit omdat in die zaak de militaire rechter bevoegd is. De rechtbank heeft de dagvaarding nietig verklaard voor het andere feit dat deze man werd verweten omdat deze dagvaarding niet aan de wettelijke vereisten voldeed.

Bron: Rechtbank Roermond