"Nederland is zeer vrijzinnig. Vrijzinnigheid is het einde van alles en ook het einde van veel waarden. Als je rechtzinnig bent en christelijk gelooft, dan ben je in staat om je echte waarden te behouden." Dat zegt kardinaal Simonis in een interview met The Times of Malta van 2 juni. De aartsbisschop van Utrecht was op Malta vanwege een internationaal congres van carnavalssteden. Simonis was uitgenodigd een toespraak te houden over de christelijke betekenis van carnaval.

Status van kardinaal
In het vraaggesprek beklaagt Simonis zich erover dat in Nederland de status van een kardinaal niet op zijn waarde wordt geschat. "Een kardinaal betekent in het publieke domein van ons land helemaal niets. Je wordt gezien als een of andere bestuurder. Maar hier [Malta, red] wordt je beschouwd als een hooggeachte persoon."

Zout der aarde
Op de vraag voor welke uitdagingen Simonis zich met betrekking tot de Nederlandse cultuur gesteld ziet, antwoordt hij: "Om het met de woorden van de nieuwe paus Benedictus XVI te zeggen: wij proberen het ´zout der aarde' te zijn, om echte christenen te zijn in een heidense samenleving. En dat is heel evangelisch". Denkt hij dat de samenleving geheel heidens is geworden? "Ik vind ons land heidens."

Tolerantie wordt onverschilligheid
Hoe staat Simonis tegenover het feit dat Nederland het eerste Europese land is waar euthanasie werd gelegaliseerd? "Dat is iets afschuwelijks. Onze bisschoppenconferentie brengt verklaring na verklaring uit, maar de mensen luisteren niet. De tolerantie in ons land gaat zover dat veel mensen zeggen: ´Ik ben eigenlijk geen voorstander van het homohuwelijk, maar als anderen mensen het willen, dan moet dat kunnen." Tolerantie is verworden tot onverschilligheid.

Bisschoppelijk gezag
Lopen de mensen weg uit de Kerk, omdat zij niet met haar tijd meegaat? "Dat is een reden. Maar ik vindt dat de Kerk met haar doctrine gelijk heeft. Dat is het gezag en mensen houden niet van gezag. Ze zeggen: ´de bisschop heeft een mening en ik heb een mening en beide zijn ze gelijk'. Maar dat gaat in tegen de leer van het Evangelie. Want Jezus zegt tegen zijn apostelen: ´wie u hoort, hoort Mij'. 

bron:RKK