Als door de huidige omroepplannen christelijke programma's naar de marges van de programmering verdwijnen is dat een "affront ten opzichte van gelovigen". Dat zegt kardinaal Simonis vandaag in het RKK-programma Kruispunt Radio. De kardinaal geeft aan het volkomen eens te zijn met de protestactie van de Publieke Omroep.

Rechtvaardige programmering
Simonis vreest dat bij nogal wat politici pragmatische argumenten overheersen ten koste van "menswaardige en zinnige" argumenten. Over de huidige plannen van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep zegt de kardinaal: "Ik hoop dat het laatste woord er nog niet over gezegd is en dat de creativiteit wordt gevonden om op een rechtvaardige manier de indeling van de programma's gestalte te geven."

Beïnvloeding Den Haag?
Gevraagd of de bisschoppen in deze tijd ook contact hebben met relevante politici in een poging de gang van zaken te beïnvloeden, stelt Simonis dat dit soort dingen gewoonlijk aan de orde komen tijdens het periodieke overleg tussen de bisschoppenconferentie en ´Den Haag'. "Maar dat is de laatste tijd een beetje in het slop geraakt." De kardinaal voegt daaraan toe: "Monseigneur Wiertz doet op zijn manier het nodige daarvoor."

bron:RKK