Slachtoffers van ernstige delicten die door een jeugdige dader zijn gepleegd, kunnen voortaan een melding krijgen als de dader vrijkomt. Dit moet een onverwachte confrontatie voorkomen tussen slachtoffer of nabestaande en de dader. Dat schrijft minister Donner (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat zowel om jongeren met jeugddetentie als jongeren met een pij-maatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). Het openbaar ministerie gaat de informatie verstrekken. Volgens Donner is het voor veel slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten belangrijk te weten wanneer de jeugdige dader vrijkomt of met tijdelijk verlof gaat.
De informatievoorziening geldt voor jongeren die vanaf 1 januari jeugddetentie of een pij-maatregel krijgen opgelegd. Slachtoffers en nabestaanden van jeugddelinquenten die voor 1 januari zijn afgestraft, worden niet automatisch geïnformeerd. Zij kunnen wel zelf contact opnemen met het openbaar ministerie.

bron:MinJus