Gratis slachtofferhulp voor de 710.000 ondernemers en werknemers in de detailhandel. Hiertoe heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de regeling Slachtofferhulp Detailhandel in het leven geroepen. Deze gratis hulpdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het gratis nummer 0800-0801. Donderdag ging Slachtofferhulp Detailhandel officieel van start. Vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers plakten de eerste telefoonsticker op de kassa van een kledingwinkel in Hilversum. Vervolgens vertrok een promoteam van FNV Bondgenoten om de telefoonstickers uit te delen onder winkeliers en winkelpersoneel. Daarnaast stuurt het HBD de stickers aan alle winkeliers in Nederland.

De gratis regeling Slachtofferhulp Detailhandel garandeert in geval van geweld, overval, ongeval of sterfgeval in de winkel binnen twee uur eerstelijnsondersteuning van ondernemers en medewerkers door een professionele hulpverlener. Het betreft opvang en begeleiding én praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het uitbesteden of overnemen van werkzaamheden. Op de eerstvolgende werkdag worden de betrokkenen, indien nodig, begeleid naar het werk. Daarna wordt in twee telefonische gesprekken de gelegenheid geboden aanvullende vragen of problemen te bespreken.

Werken met plezier
Namens de werknemers onderschreef Henk van der Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten) het gezamenlijke initiatief 'Detailhandel is mensenwerk. We willen dat werknemers in de detailhandel hun werk met plezier kunnen blijven doen. Daarvoor is een veilige omgeving essentieel. Dat is zowel voor de werkgevers, werknemers als voor de klanten van belang. De impact van agressie, overvallen, ongevallen of zelfs overlijden in de winkel op winkelmedewerkers is groot. Mensen zijn voor lange tijd uitgeschakeld. Daarom is het zo goed dat werkgevers en werknemers de handen ineen hebben geslagen en via het Hoofdbedrijfschap Detailhandel deze gratis traumaopvang aanbieden.'
Vangnet
'Het aantal overvallen in de detailhandel is opnieuw gedaald. Maatregelen tegen
winkelcriminaliteit werpen hun vruchten af,' aldus Herman van der Geest (voorzitter van de projectgroep Stop Winkelcriminaliteit van het HBD en voorzitter van de stuurgroep Winkelcriminaliteit van het Platform Detailhandel Nederland) die namens de werkgevers sprak. 'Toch zijn er afgelopen nog 776 overvallen gepleegd en nemen agressie en geweld toe. Om winkeliers en winkelpersoneel een vangnet te bieden hebben we Slachtofferhulp Detailhandel in het leven geroepen. Snel ingrijpen door de telefoon te grijpen. Ik hoop met recht dat het 0800-nummer zo min mogelijk gedraaid hoeft te worden. Maar met hetvangnet Slachtofferhulp Detailhandel geeft de sector een duidelijk signaal af dat het de zaken goed geregeld heeft.'
Nazorg
Naast de gratis eerstelijnsopvang zijn er ook nazorgtrajecten mogelijk voor die gevallen waarin het verwerken van schokkende gebeurtenissen meer hulp behoeft. Dit kan geregeld worden via reguliere hulpverlening of de Arbo-dienst. Daarnaast heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel met Trauma Opvang Nederland een volledig nazorgtraject afgesproken. In het laatste geval wordt tegen een vast bedrag dezelfde hulpverlener die ook de eerste opvang heeft verzorgd, ingezet bij de nazorg, inclusief doorverwijzing naar een psycholoog.
bron:Hoofdbedrijfschap detailhandel