Het kost veel moeite om mensen met een uitkering als seizoenarbeider in te schakelen, maar er wordt wel vooruitgang geboekt. 'De voorbereidingen en ervaringen uit 2005 bieden uitzicht op meer rendement in 2006.' Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin reageert hij op een rapport van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) over de voorlopige resultaten van verschillende projecten om uitkeringsgerechtigden als seizoenarbeider aan de slag te krijgen in de land- en tuinbouw.

Met één van die projecten proberen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de organisatie voor land- en tuinbouw LTO uitkeringsgerechtigden, die vaak al lang zonder werk zijn, als seizoenarbeider te plaatsen. In 2004 lukte dat met 287 mensen. In 2005 met 1011. Van Hoof noemt het getalsmatige succes 'beperkt' in vergelijking met de aantallen buitenlandse werknemers die met een tewerkstellingsvergunning als seizoenarbeider in land- en tuinbouw werken. Daarnaast is er vorig jaar, op initiatief van de RWI, een klein aantal regionale
proefprojecten gestart om mensen met een uitkering in het oogstseizoen aan de slag te krijgen. Tot nu toe zijn slechts enkele tientallen uitkeringsgerechtigden op die manier aan het werk gegaan, maar er worden wel positieve resultaten bereikt. De betrokken organisaties hebben bijvoorbeeld beter inzicht verkregen in methodes om mensen met een uitkering succesvol te stimuleren. Het RWI-rapport stelt dat het in de praktijk vaak moeilijk is, bijvoorbeeld omdat bijstandsgerechtigden lang niet meer gewerkt hebben of een matige gezondheid hebben. 'Seizoenswerk is weliswaar geen topsport, maar een redelijke fysieke conditie is wel vereist.' Verder blijkt dat jonge aanvragers van een bijstandsuitkering, die door de gemeente seizoenarbeid krijgen aangeboden, soms snel zelf ander werk vinden en afzien van een uitkering. Het RWI-rapport noemt dit 'bijvangst.'
Staatssecretaris Van Hoof vindt de tussentijdse resultaten beperkt, maar bemoedigend genoeg om door te gaan met het activeren van mensen met een uitkering om tomaten te plukken of asperges te steken. 'In 2005 hebben de betrokken organisaties hun werkwijzen ontwikkeld en op basis van de opgedane ervaringen verder aangepast. Daarmee lijken de voorwaarden aanwezig om dit jaar meer rendement te bereiken', schrijft de staatssecretaris.
bron:SZW